1. Indrasom Sinha
 2. Chinmay Anikhindi
 3. Priyanka mukund 
 4. Rishabh Mishra – 262, Fresher
 5. Vishnu (HR)
 6. Priyanshi 
 7. Akash
 8. Anushree
 9. Sneha Shetgar
 10. Snehal Savarn
 11. Aravind
 12. Anupam Srivastava
 13. Shubhankar MBA HR
 14. Shreyanshi Singh
 15. Aurojyoti Sinha
 16. Atishay Jain
 17. Abhay Kumar Singh
 18. Anugreh Nair
 19. Rahul Malhotra
 20. Rishabh S Singh
 21. Shreya Srishti
 22. Kshitij Malani (HR)
 23. Tanvi Sarda (HR)
 24. Maheshwar (HR)
 25. Prishita
 26. Mayank Dixit
 27. Rayalu Kotikalapudi
 28. Suruchi Masih
 29. Sai Charan J
 30. Arjun Tamiri
 31. Vrishank Vajpayee
 32. Rounak Chhatterjee
 33. Yuvika Sehgal
 34. M Suriya Venkatesh
 35. Amey Ankush Pawar
 36. Srinivasa ( HR)
 37. Sandeep Nair
 38. Akshat Jain
 39. Tanvi Shirsat (HR)
 40. Akriti Gupta
 41. Ammar Lightwala
 42. Nishant Shandilya
 43. Srishti Tyagi
 44. Sinchan Ghosh 
 45. Kunal Mehta
 46. Nikhil Anshraj
 47. Saurav Kumar Singh (HR)
 48. Arkajit Mitra
 49. Chirag Bansal
 50. Sarthak Agarwal 
 51. Roopal Buwade
 52. Rishabh Malhotra (DSA)
 53. Madhav Luthra
 54. Ashwini Jha (HR)
 55. Simran Ajitsara
 56. Phani Kishore
 57. Varun Kamath
 58. Chetan Kaushik (HR)
 59. Shubham (HR)
 60. Praful Singh
 61. Akshay arora
 62. Rohan Rastogi (HR)
 63. Priya Nair
 64. Abhishek Rahi
 65. Ambar (DSA)
 66. Abhijeet Didwania
 67. Yash
 68. Kavya (DSA)
 69. Sanjeet Shahpurkar
 70. Vikram Jain DSA
 71. Parshav Deb
 72. Rachit DSA
 73. Joseph HR
 74. Vihari Bolisetty
 75. Aditya Chahal
 76. Amber Goel
 77. Devashish Sharma
 78. Sanidhya Saxena
 79. Isha
 80. Vipul
 81. Pranav Bharara
 82. Vivek mahalwal HR 
 83. Mahesh Kedar 
 84. Prithviraj Patil
 85. M suriya
 86. Abhijeet 
 87. Garima DSA
 88. Rishabh Menon 
 89. Raunak Das 
 90. Gursimar Singh

CATKing Free PDFs